Menu
Mikroregión Novohradské podzámčie
Mikroregión
Novohradské
Podzámčie

Zaujímavosti

Mikroregión Novohradské podzámčie má bohatú históriu, z viacerých smerov vidieť jeho dominantu, Haličský zámok, ktorý je po rekonštrukcii ozajstnou pýchou celého regiónu Novohrad. 

 Na dohľad od zámku sa nachádza ďalší klenot, Románsko-gotický kostol sv. Juraja a pri ňom stojaca drevená renesančná zvonica v Starej Haliči. Tá je umiestnená v pôvodnom opevnení kostola. (viď obrázok nižšie)

foto: Radovan Vojenčák

Unikátnym je aj kostol Evanjelickej cirkvi a.v. v Ľuboreči. Vzácne fresky zo 14. storočia v jeho vnútri sú ukážkou majstrovstva stredovekých maliarov.

Ábelová a Polichno sú pomyselne prepojené významnou osobnosťou, spisovateľkou Boženou Slančíkovou Timravou, v obidvoch nájdete pripomienky jej prítomnosti.

V Polichne, pri jej rodnom dome nájdete aj ucelenú ukážku verných replík  Novohradských drevených náhrobníkov. Ide o fenomén, ktorý existoval len v relatívne krátkom období.

 

Vo Vidinej či Podrečanoch možno obdivovať miestne kaštiele, ktoré sú trochu utajenými skvostami, tie žiaľ iba zvonku, keďže sú v rukách cirkvy a súkromných majiteľov.

V Starej Haliči nájdete v nenápadnom domčeku pozoruhodnú zbierku viažucu sa pevne k súčasnému majiteľovi tohto príbytku, pánovi Vavrincovi Maljarčikovi. Vystavené a pozbierané veci súvisia s jeho predkami, ním samotným, ale aj ostatnými obyvateľmi tejto malebnej obce. K tomu vám majiteľ netradičného múzea porozpráva viacero zaujímavých príhod.

Viac sa dozviete, a určite objavíte aj ďalšie zaujímavosti, pri vašej návšteve mikroregiónu Novohrad.