Menu
Mikroregión Novohradské podzámčie
Mikroregión
Novohradské
Podzámčie

Kontakt

Mikroregión Novohradské podzámčie - združenie obcí

Mieru 68/66

98511 Halič

IČO: 35999624

DIČ: 2021677086

web: www.novohradskepodzamcie.sk

E-mail: novohradskepodzamcie@gmail.com

FB: https://www.facebook.com/mikroregionnovohradskepodzamcie

Ing. Ján Šupica, predseda, tel. 0905 270 437

Mgr. Alexander Udvardy, podpredseda, tel. 0907 858 440

 

Centrum integrovanej sociálno - zdravotnej starostlivostlivosti

Koordinátorka Centra integrovanej sociálnozdravotnej starostlivosti:
Mgr. Žaneta Kučerová

zaneta.kucerova@novohradskepodzamcie.sk 

tel. kontakt 0918 581 664

Sociálny pracovník, poradca:
Mgr. Jana Poledníková

jana.polednikova@novohradskepodzamcie.sk

tel. kontakt 0918 583 324

Koordinátor podpory zdravia:
Marta Gálová

marta.galova@novohradskepodzamcie.sk

tel. kontakt 0918  555 261

Ekonóm Centra integrovanej sociálno - zdravotnej starostlivostlivosti:
Ing. Ivana Rubintová
ekonom@vidina.sk

tel. 047/4511 523, mobil. kontakt: 0910 909 437